Naar inhoud

Verwarmingstoelagen

Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kunnen ze een deel van de hogere energiekosten opvangen.

Voor praktische informatie:
Verwarmingstoelage stookoliefonds

U kan alvast het aanvraagformulier proberen in te vullen, alvorens u naar het OCMW gaat.

Aanverwante thema's