Naar inhoud

Psychosociale ondersteuning

We worden allemaal wel eens geconfronteerd met vragen, zorgen of concrete moeilijkheden waarvoor we niet meteen weten bij wie we hierover advies kunnen vragen. De sociale dienst van het OCMW biedt u de kans om vragen, zorgen of moeilijkheden te bespreken met een maatschappelijk werker.
Vaak kan een gesprek de eerste stap zijn in de goede richting. Soms is een ondersteuning en begeleiding op langere termijn ook zinvol. Indien een meer gespecialiseerde hulpverlening noodzakelijk is wordt er doorverwezen en/of  samengewerkt met psychologen of psychiaters.

Aanverwante thema's