Naar inhoud

Tewerkstelling

sociale tewerkstelling



Het OCMW van Edegem neemt verschillende initiatieven op vlak van sociale tewerkstelling. Deze personen worden intern of extern aangesteld via een art. 60§7 of via het activaplan.
Externe tewerkstelling wordt opgestart bij o.a. volgende voorzieningen: Amnesty International, Opnieuw en Co in Duffel, Wereld missiehulp, OCMW Lint, Rode Kruis Vlaanderen, enz.



De tewerkstelling van cliënten bij externe werkgevers vraagt een specifieke aanpak. Het verloop van de begeleiding en ondersteuning, van zowel de tewerkgestelde als van de werkgever, verloopt via een vastgelegde procedure. Regelmatig overleg is de basis voor een goed verloop van de tewerkstellingsperiode.

We merken vervolgens een sterk verloop waar ook een intense individuele begeleiding mee gepaard gaat. Binnen de werkgroep “activatie en tewerkstelling” wordt het verloop van de sociale tewerkstellingen in het algemeen opgevolgd. Vanuit dit overleg wordt tevens gezocht naar een optimale afstemming van de vraag naar begeleiding in activatie/tewerkstelling en het aanbod van mogelijke activiteiten /tewerkstellingsmaatregelen op maat. 

Aanverwante thema's