Naar inhoud

Het OCMW

OCMW Edegem


Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.  Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het OCMW heeft tot taak ‘aan de personen en de gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is’. Deze dienstverlening kan onder meer van curatieve, preventieve, materiële, sociale, medische, sociaal-medische of psychologische aard zijn.
Als openbare dienst heeft het OCMW een wettelijke mandaat om solidariteit te waarborgen in de gemeente. Dit doet OCMW Edegem als volgt:

1)    We willen actieve solidariteit verlenen door als O.C.M.W. daadwerkelijk steun te geven in specifieke noodsituaties.

2)    We willen signalen bieden om de reeds aanwezige georganiseerde solidariteit binnen de bevoegde diensten te stimuleren.

3)    We willen flexibel kunnen inspelen op actuele noden van de samenleving om de natuurlijke solidariteit, aanwezig bij de bevolking, te activeren. 

Praktisch

Diensten
OCMW Edegem

Diensten: Ondersteunende administratie, sociale zorg
Terlindenlaan 1
2650 Edegem
Tel: 03 450 84 07
E-mail: info@ocmwedegem.be

Thuiszorgdiensten
Oude Godstraat 110
2650 Edegem
Tel: 03 450 84 00
E-mail: thuisdienst@ocmwedegem.be

Woonzorgcentrum: Immaculata
Oude Godstraat 110
2650 Edegem
Tel: 03 450 84 00
E-mail: immaculata@ocmwedegem.be


Aanverwante thema's